Bryła Stefan

Dr. Bryła Stefan, ur. 17 sierpnia 1886, inżynier i podróżnik; profesor Politechniki Lwowskiej, odbył liczne podróże po Europie Zachodniej, Ameryce Północnej, wyspach Hawajskich, Japonji,
Chinach, Korei, Mandżurji, Kaukazie, Armenji, Azji Mniejszej i północnej Afryce; prof. Bryła
zasłynął z budowy mostów spawanych elektrycznością; pierwszy taki most zbudował na Słudwi pod Łowiczem oraz dwa najwyższe domy stalowe i najwyższe żelbetowe w Polsce; rządy Stanów Zjednoczonych i innych państw, zainteresowane sposobem dr. Bryły, zwracają się do p. B. w sprawach jego systemu. B. ogłosił kilkadziesiąt prac naukowych w różnych językach, a także w japońskim,

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 52