Broniowski Marcin (Bronovius Martinus)

Broniowski Marcin (Bronovius Martinus) zm. ok. 1620 r., posłował od Stefana Batorego do Tatarów krymskich w 1518 r., przyczem zwiedził szczegółowo Krym, który opisał w pracy wydanej w 1595 w Kolonji pt. „Bis in Tartariam… legati descriptio” (Dwukrotnego posła do Tatarji opis…)

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 52