Bodziak Zdzisław Antoni

Bodziak Zdzisław Antoni, rodem z Jasła, osiadł około 1880 w Paranie, gdzie odgrywał wybitną
rolę w życiu emigracyjnym; w 1893—94 stanął na czele polskiego oddziału powstańczego w rewolucji przeciw prezydentowi Peixoto; oddział Bodziaka, który rekrutował się przeważnie z kolonistów polskich osady Św. Mateusza, nosił nazwę „Patrjotów z San Mateus”

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 50