Bobelak Stanisław

Bobelak Stanisław, ur. 1862, marynarz w służbie austjackiej i literat, odbył kilka dalekich podróży morskich, zwiedził Oceanję, Japonję, Chiny, Indje, Kamczatkę, Filipiny, Borneo, Amerykę, brał udział w austrjackiej wyprawie do bieguna północnego w 1882—83, ogłosił szereg nowel podróżniczych

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 50