Biesiekierski Julian

Biesiekierski Julian, ar. 1838 zm. 1910, zesłany za udział w powstaniu styczniowem, przebywał
w kraju Ostjaków i badał przyrodę tego kraju

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 50