Bniński Piotr (Piotr z Bnina)

Bniński Piotr (Piotr z Bnina) podróżował po Wschodzie, wreszcie osiadł na wyspie Cyprze, skąd
w r. 1432 przybył do Polski w poselstwie Jana, króla Cypru i Jerozolimy, do króla Władysława Jagiełły

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 50