Białynicki – Birula Aleksander

Białynicki – Birula Aleksander, zoolog, kustosz muzeum akademji w Petersburgu, brał udział
w ostatniej rosyjskiej wyprawie podbiegunowej barona Tolla w 1899—1903 r. w czasie której sam z dwoma Jakutami badał w 1902—3 wyspy Faddiejewskaja

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 49-50