Beniowski Maurycy August

Beniowski Maurycy August, ur. 1741 w Wrbowie na Słowaczyźnie, poległy 23 maja 1786 na
Madagaskarze, jako uczestnik konfederacji barskiej zesłany został na Kamczatkę, tam zbuntował współzesłańców, opanował okręt w Bolszerecku i puścił się na nim w 1771 na ocean, zatrzymał się na Madagaskarze, dokonał podboju części tej ogromnej wyspy u wschodniu-południowych brzegów Afryki. Tubylcy madagaskarscy ogłosili go królem, atoli
Francja wystąpiła przeciw niemu i rozpoczęła z Bieniowskim walkę, w której zginął 1786 r

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 49