Barszczewski Stefan

Barszczewski Stefan, ur. 21. VI. 1863, współczesny dziennikarz i pisarz, członek redakcji „Kurjera Warszawskiego” , badał w 1891, w czasie t. zw. „gorączki brazylijskiej” , warunki osadnictwa w Ameryce Południowej w charakterze specjalnego korespondenta „Kurjera Warszawskiego” , przebywał kilka lat w Stanach Zjednoczonych jako dziennikarz i działacz emigracyjny

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 48