Barszczewski Leon

Barszczewski Leon, ur. 1849 w Warszawie, zm. 1910 w Częstochowie, pułkownik wojsk rosyjskich, podróżnik i wybitny glacjolog, członek petersburskiego tow. geograficznego, moskiewskiego tow. ichtjologicznego aklimatyzacji geologicznej i botanicznej, badał przez 20 lat Pamiry, Ałtaj, Turkestan, Bucharę i Afganistan; pozostawił szereg notat rękopiśmiennych oraz kilkaset zdjęć fotograficznych

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 48