Banachiewicz Tadeusz

Banachiewicz Tadeusz, ur. 1882 r., astronom
i geodeta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektor Obserwatorium U. Jag. i prezes Narodowego Instytutu Astronomicznego; czynił w latach 1911 —1914 pomiary natężenia siły ciężkości w szeregu miejscowości Rosji europejskiej. W 1927 zorganizował pierwszą i jedyną dotychczas w odrodzonej Polsce wyprawę dla obserwacji całkowitego zaćmienia słońca w Laponji szwedzkiej. B. wprowadził do astronomji i matematyki stosowanej pojęcie „krakowianów” upraszczające wzory i ułatwiające rachunki astronomiczne

Wybitne czyny Polaków na obczyźnie / Stanisław Zieliński. – Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Wilno. – 1935, s. 48