Anna Głuchowska, Aleksandra Cicharska / Polityka rowerowa Gdyni // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 26, s. [121]-133. – Tab.

Polityka rowerowa Gdyni