Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni / Aneta Bednarska, Magdalena Salewska, Katarzyna Wolf-Pająk // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 26, s. [104]-120. – Il.

Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni