CHOMENTOWSKI Stanisław, ur. 1673 w Łasku, urn. 1728, wojewoda mazowiecki i marszałek polny koronny; posłował od Augusta II do Turcji, walczył pod Malborgiem, jako przeciwnik Leszczyńskeigo.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8