CHRZANOWSKI Bernard, ur. 1862 w Wojnowicach Wlkp., adwokat, działacz społeczny; członek Rady Gł. Ligi Morskiej i Kolonjalnej, od wielu lat zajmuje się Kaszubami i polskim Bałtykiem.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8