PORĘBSKI Kazimierz, kontr-admirał, ur. 15 :XI.1872, zm. 20.1.1934; dowodził w czasie wojny ros.-jap. „Nowikiem“, jedynym okrętem, który zdołał przerwać blokadę Portu Artura, był pierwszym szefem Departamentu Spraw Morskich, potem pierwszym szefem Kierownictwa Marynarki ‘Wojennej i na tych stanowiskach prowadził wydatną działalność ku stworzeniu mocnych podstaw dla rozwoju naszej floty wojennej i handlowej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17