POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Alfons, ur. 1809 na Litwie, budował pierwsze statki parowe dla obsługi rzek syberyjskich, założył różne przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe na Syberji

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17