RUDIGER Daniel, mieszczanin gdański; był członkiem Komisji Okrętów Królewskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18