RUMMEL Juljan, ur. 29.IX.1876 w Libawie, pionier morski; propagował budowę portu w Gdyni i tworzenie marynarki handlowej polskiej, posiadał przed wojną kilka statków w Odesie, któremi transportował zboże do Anglji

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18