RYMKIEWICZ Bronisław, inżynier, urn. 1917 w Londynie, w połowie XIX w. przybył do Brazylji, budował kolej z San Paolo do Santos, wybudował port morski na Amazonce w Manaos; Brazyljanie postawili mu pomnik

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18