RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan, ur. 20.11.1892 w Warszawie, pisarz marynista, podróżował 1925 do Ameryki, pisze nowele i poezje morskie

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18