SATANOWSKI Stefan, wspólnie z Markiem Jakimowskim zdobył w 1621 galerę turecką na morzu Śródziemnem

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18