SCHARPING Maeiej, admirał, otrzymał 29.IV.1561 patent od Zygmunta Augusta na dowódcę flotylli, stworzonej przez króla, był to więc pierwszy admirał polski obok Władysława Wąsowicza, który w 1557 poddał królowi myśl stworzenia flotylli kaperskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18