SEEBALD Roman otrzymał 8.VIII.1561 od Zygmunta Augusta patent na dowodzenie statkiem kaperskim flotylli polskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19