SIEDLECKI Stanisław, ur. 17.IV.1912 w Krakowie; brał udział W polskiej wyprawie polarnej na wyspę Niedźwiedzią w 1933-1934

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19