SOBOCKI Stanisław, v. Andrzej, był w 1586 komandorem poznańskim kawalerów maltańskich, zwiedzał Hiszpanię, Włochy, Niemcy, Węgry i Turcję, odznaczył się w różnych wyprawach kawalerów maltańskich przeciw Turkom

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19