SOLIKOWSKI Jan Dymitr był wraz z Marcinem Kromerem w 1570 w Szczecinie delegatem Rzplitej na kongresie pokojowym między Polską, Danją, Szwecją i Lubeką

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 19