SWAROŻYŃSKI Andrzej, dworzanin Zyg. Augusta; należał do Komisji Morskiej, utworzonej w 1568 r.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20