SWINARSKI T., kapitan, urn. 1924, marynarz; od 16 roku życia pływał na statkach Półn. Niem. Lloydu między Europą a Afryką płd., dowodził 3 lata statkiem pocztowym na Dalekim Wschodzie

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20