SZCZEPAŃSKI Jakób, urn. 1630, podkomorzy malborski, później chełmiński; był komisarzem do odebrania homagium od elektora brandenburskiego

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20