SZEMIOT Franciszek, major, zm. 20.1.1882 w Dreźnie, brał udział w powstaniu listopadowem, przebywał w 1834 z Bystrzonowskim w Mezopotamii w związku z badaniem warunków budowy kanału morze Śródziemne-Eufrat

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20