TARNOWSKI Stanisław, kasztelan sądecki, kawaler maltański; wojował wraz z Prokopem Pieniążkiem na morzu Śródziemnem 1575

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20