TESMER Jan, urn. 1652, sekretarz królewski; ufundował w Gdańsku szpital i dom Bonifratrów, wyposażył Jezuitów w Malborgu

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 20