WEJHER Jakób, wojewoda malborski; utrzymywał garnizon Władysławowa i Kazimierzowa na Helu w 1635 r.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 21