WEJHER Franciszek, um. 1627, wojewoda malborski, jako senator domagał się stałej silnej floty na Bałtyku dla obrony brzegów morskich i zorganizował marynarkę polską za Władysława IV

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 21