WEJHER Melchior, wojewoda chełmiński, obronił w 1621 Malborg od Szwedów, odbierał od Gdańska przysięgę na wierność Rzplitej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 21