WEJHER Ludwik, wojewoda malborski; umocnił Święcie, Nowe zew, bronił długo i mężnie zamku malborskiego przed Szwedami.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 21