ROGOZIŃSKI Stefan, ur. 14.IV.1861 w Kaliszu, urn. 1896 w Paryżu, marynarz i podróżnik; odbył w 1882 wraz z Janikowskim i Tomczkiem podróż naukową do Afryki w celu zbadania nieznanego wnętrza Kamerunu i założenia tam kolonji polskiej, badał Kamerun od 1883—1885, odkrył nieznane rzeki i jeziora, objął w posiadanie kraj Bimbja u stoku gór kameruńskich, ale interwencja zbrojna Niemców przeszkodziła utrwaleniu się władztwa polskiego w Kamerunie; w 1885 wrócił R. do kraju, aby w 1887 powrócić do Afryki i osiąść na Fernando Po jako plantator, później przebywał w Egipcie w sprawach kolonjalnych

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17