ROlNSKI Ludwik, marynarz; osiadł w Cape Town w Afryce płd., gdzie uprawia propagandę sprawy polskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 18