ZAGRAJSKI, major, wyruszył w czerwcu 1934 z ekspedycją polarną inż. Bernadzikiewicza na Szpicberg w celu dokonywania pomiarów triangulacyjnych

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 22