ZAKRZEWSKI Karol von Felden, wojewoda chełmiński, wraz z Bażeńskim przyczynił się do oswobodzenia Prus z pod władzy Krzyżaków

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 22