PLASTWIG Jan, Warmińczyk, dziekan djecezji warmińskiej; napisał około 1464 kronikę biskupów warmińskich, włączoną do wydania Tretera

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17