PLEITNER Jan, inżynier wojskowy; badał z polecenia Władysława IV wybrzeże morskie i przedstawił zaakceptowany przez króla w 1634 projekt budowy warownego portu Władysławowa oraz drugiej warowni Kazimierzowa na Helu

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 17