GASPAR DA GAMA (Gaspar da India), ur. ok. 1450 w Poznaniu, t urn. po 1510, żeglarz, odgrywał od 1480 wybitną rolę w Indiach, w 1500— 1501 brał udział w wyprawie Pedroalvaresa Cabrala, która odkryła Brazylię; zachowane fragmentarycznie notatki Gaspara da Gama stanowiły jedno z najważniejszych źródeł geografii XVI w. o krajach nad oceanem Indyjskim

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11