GACKA, Kaszub, założył osadę Gatzle w Minnesoto

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 11