HEWEL Jerzy, mieszczanin gdański; miał przez Władysława IV powierzony zakup statków w 1635 r., nabył 12 okrętów, w grudniu tegoż roku został członkiem „Komisji Okrętów Królewskich“ , a w 1636 królewskim poborcą ceł morskich w portach: gdańskim, piławskim, kłajpedzkim i libawskim

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12