HEWELJUSZ Jan, ur. 23.1.1611 w Gdańsku, um. 28.1.1687, astronom gdański; urządził obserwatorjum w Gdańsku; Jan Kazimierz i Jan III darzyli go szczególnemi względami; utworzył 12 nowych gwiazdozbiorów, z których jeden nazwał „Tarczą Sobieskiego“

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12