JAKÓB Kurlandzki, ur. 28.X.1610 w Goldyndze, um. XII.31.1682 ; lennik Rzplitej, przy pomocy dyplomacji Rzplitej uzyskał kolonje zamorskie: wyspę Tobago w morzu Karaibskiem w 1650, wyspę Św. Andrzeja i terytorja Gambji w północno-zachodniej Afryce

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12