JAKÓB, inżynier wenecki; budował wraz z inżynierem Dominikiem i Stefanem Chrystjanem w 1570—1572 w Elblągu pierwszy statek królewski Zygmunta Augusta „Smok“

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 12