JARMUSZEWSKI Leopold, ur. 8.XI.1886 w Gościeradowie Lub., malarz-marynista

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13